Tim

Upoznajte FOM/tim

Ana Kostić

MSc iz Nuklearne Fuzije i Inženjerske Fizike. Doktorant na Univerzitetu u Gentu i Univerzitetu u Nansiju. Gostujući istraživač na Maks Plank Institutu za Fiziku Plazme u Garhingu. Bavi se razvijanjem dijagnostike i merenjem električnog polja ispred IRCH antene. 

Branka VanovacMSc iz Nuklearne Fuzije i Inženjerske Fizike. Doktorant na Holandskom Institutu za Osnovna Energetska Istraživanja. Gostujući istraživač na Maks Plank Institutu za Fiziku Plazme u Garhingu. Radi na Electron Cyclotron Emission Imiging dijagnostikovanju 3D nestabilnosti ruba plazme na ASDEX Upgrade tokamaku.

Miloš VlainićMSc iz Nuklearne Fuzije i Inženjerske Fizike.Doktorant na Univerzitetu u Gentu i Češkom Tehničkom Univerzitetu u Pragu. Gostujući istraživač na Institutu za Plazma Fiziku u Pragu.

Bavi se dijagnostikom i studijom runaway elektrona na tokamaku COMPASS.

Vladica Nikolić


MSc iz Nukelarne Fuzije i Inženjerske Fizike. Doktorant na Erich Schmid Institutu za Istraživanje Materijala pri Austrijskoj Akademiji Nauka. Bavi se izučavanjem mehaničkih osobina materijala bitnih za fuziju, sa glavnim fokusom na volfram – jedan od vodećih kandidata za komponente u kontaktu sa plazmom i divertor u budućim fuzionim reaktorima.

Maša Šćepanović


MSc iz Nukelarne Fuzije i Inženjerske Fizike. Doktorant na Univerzitetu Karlos III u Madridu. Fokus njenog istraživanja je na čelicima ojačanim disperzijom oksida i njihova upotreba u fuzionim reaktorima.