Projekti


FiSST15

Studentska radionica iz Nuklearne Fuzije i Fizike Tokamaka, održana pod pokroviteljstvom Univerziteta u Beogradu 19-23 oktobra, 2015.

FOM/juniori


Ostajemo u kontaktu sa pohađivačima radionice i edukaciju o fuziji nastavljamo u vidu mentorstva na daljinu. Na ovaj način održavamo i mrežu studenata zainteresovanih za fuziju.

 

FOM/blog


Pokrenuli smo blog o fuziji i inženjerskoj fizici na srpskom jeziku, koji je dostupan na ovom sajtu. Autori bloga su članovi FOM/tima i članovi FOM/junior. Na ovaj način doprinosimo širenju slobodnog znanja.